ساختمان سازی

اطلاعات پایه

ساختمان سازی

  • ساخت و ساز
  • سرمایه گذار
  • ساختمان سازی
  • املاک

وارد کردن علائم تجاری شرکت

ساخت و ساز ساختمان های مسکونی ، اداری و تجاری
در کمترین زمان ممکن و تحویل پروژه در اسرع وقت

تهران

http://builder.portal.trade/fa

مالکیت

۱۴ آبان ۱۳۹۶

آقای / خانم

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران

وارد کردن مشتریان اصلی

0 - 100000

100,000 - 500,000 $

صلاحیت ارجاع کار
  • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
شرح دادن صلاحیت ارجاع کار و توضیحات مربوط به آن
انجمن ها

  • انجمن شرکت های ساختمانی
  • سایر انجمن ها